Oční nemoci a vady

Zelený zákal

Zelený zákal neboli glaukom (glaukos – „jako barva moře“) je onemocnění, při němž postupně dochází k poškození očního nervu. Příčin může být mnoho. Převážně se uvádí zvýšení tlaku tekutiny uvnitř oka, k tomu dochází, pokud se jí tvoří nadbytek nebo se ucpe odtok, kterým je tekutina odváděna ven z oka. Avšak ani to nemusí být rozhodující. Poměrně podstatné procento (30 %) pacientů mu nitrooční tlak normální a vyšší nitrooční tlak nemusí do budoucna znamenat rozvinutí zeleného zákalu, i když se překročení mezní bezpečné hranice řadí mezi rizikové faktory. K dalším patří věk (osoby nad 40 let jsou ohroženější), genetické dispozice (při výskytu v rodině je riziko vyšší), cukrovka, migrény, nízký krevní tlak, i rasa může být rozhodující (větší výskyt u afroameričanů), úraz oka nebo dlouhodobá léčba kortikoidy.

Zákeřnost zeleného zákalu spočívá v tom, že v začátcích, kdy je ještě šance na úplné vyléčení nejvyšší, se nevyskytují žádné příznaky. Až postupem dochází k menším výpadkům v zorném poli, které ani nemusí být postřehnutelné. Po čase jsou tyto výpadky zřetelné. Pacient ztrácí periferní vidění. Příznaky se mohou lišit podle typu onemocnění.

Glaukom s uzavřeným úhlem (je poměrně vzácný, překážka vzniká nalehnutím duhovky na odtokové cesty nitrooční tekutiny v komorovém úhlu) se projevuje prudkými bolestmi hlavy, náhlým zrudnutím oka a zhoršeným viděním. Pokud dojde k záněty, je běžné vidění barvených kol kolem světel, prudká bolest hlavy a oka, což bývá doprovázeno nevolností a zvracením.

Glaukom s otevřeným úhlem (komorový úhel mezi rohovkou a duhovkou je otevřený, tekutina tedy má kudy odtékat, ale problémem je její zvýšená tvorba) provází mírné bolesti hlavy a za okem a lehce rozmazané vidění.

Zelený zákal se dá odhalit až při lékařském vyšetření. Je proto vhodné chodit pravidelně na kontroly, pokud člověk spadá do některého z rizikových skupin.

Léčba zeleného zákalu se odvíjí od toho, v jakém je stádiu. Při odhalení glaukomu včas, lze zachovat zrak bez znatelnějšího poškození. Začíná se vždy s farmaky na snížení nitroočního tlaku. Tato léčba bývá doplněna o laserovou terapii, při níž u glaukomu s uzavřeným úhlem dochází k vypálení malé dírky v duhovce, díky níž se zlepší proudění nitrooční tekutiny. U glaukomu s otevřeným úhlem se zaměřuje na zlepšení průchodnosti v oblasti komorového úhlu. Pokud je tato neefektivní, přistupuje se k operaci. Pokud ani jedna z metod nezabere, přistupuje se k operaci, při níž je odstraněna tkáň, která zabraňuje správnému odtoku nitrooční tekutiny a pokouší se o snížení jejího vzniku.

Poškození vzniklá na zrakovém nervu jsou nenapravitelná. Proto nepodchytí-li se zelený zákal včas, všechny vady trvalé.

O autorovi

Redakce

Komentář